Zbychowo
 Sołectwo Zbychowo   
84-206 Zbychowo, gm. Wejherowo, woj. pomorskie
 Zbychowo
Strona główna
Dane ogólne
Historia
Turystyka
Ciekawostki
Mapy
Galeria
Kultura
OSP Zbychowo
Informator
Aktualności
Forum

Księga gości
Księga gościPolska
Mapa Gminy - POWIĘKSZ
Zdjęcie satelitarne Zbychowa

Sołectwo Zbychowo
     Zbychowo (kaszb. Zbëchówó) - wieś kaszubska, położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, przy granicy Pojezierza Kaszubskiego. W kierunku północnozachodnim od Zbychowa znajduje się Jezioro Wyspowo.
     Wieś jest siedzibą sołectwa Zbychowo w którego skład wchodzą również przysiółki: Cegielnia, Nowiny, Parcele, Kawle, Wyspowo (kaszb. Wëspowo) oraz Zbychówko.
     Przez wieś prowadzą szlaki turystyczne: Szlak Wejherowski, Szlak Zagórskiej Strugi oraz Niebieski szlak rowerowy.

Gmina Wejherowo
     Gmina Wejherowo położona jest na granicy dwóch jednostek geograficznych: Pojezierza Kaszubskiego i Pobrzeża Kaszubskiego. Centralną oś gminy stanowi pradolina Łeby, z miastem Wejherowo, które gmina otacza z trzech stron. Spowodowało to, że w gminie rolę ośrodka gminnego pełni Wejherowo, a otaczające go wsie: Bolszewo, Gościcino, Orle mają charakter zurbanizowany. Poza wpływami miasta Wejherowo na terenie gminy widoczne są wpływy także pozostałych miast graniczących bezpośrednio z gminą tj. ponad 250-cio tysięcznej Gdyni, ponad 40-sto tysięcznej Rumi oraz 17-sto tysięcznej Redy. Wpływy te związane są przede wszystkim z obsługą wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, czego najwyraźniejszym przejawem są dynamicznie rozwijające się struktury zabudowy letniskowej w miejscowościach Zbychowo oraz Bieszkowice.
     Gmina Wejherowo składa się z 16 sołectw zamieszkanych przez ponad 20 tys. osób. Ze względu na położenie w sąsiedztwie Trójmiasta oraz centralne położenie miasta Wejherowa stanowi dla nich zaplecze rozwoju indywidualnego mieszkalnictwa, zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zaplecze dla rozwoju sektora produkcyjno-usługowego.
     Obszar Gminy wynosi 91.408 ha i zamieszkuje ją obecnie 20.100 osób. Charakterystyczna dla gminy jest wysoka lesistość - 58% i objęcie różnymi formami ochrony przyrody ponad 70%jej powierzchni, wśród których przeważa teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Użytki rolne zajmują 32% powierzchni, jeziora i rzeki 2 %, pozostałe 8% stanowią natomiast tereny osiedlowe, komunikacyjne i nieużytki.