Zbychowo
 Sołectwo Zbychowo 
84-206 Zbychowo, gm. Wejherowo, woj. pomorskie
 Zbychowo
Strona główna
Dane ogólne
Historia
Turystyka
Ciekawostki
Mapy
Galeria
Kultura
OSP Zbychowo
Informator
Aktualności
Forum      Nowość

Księga gości
Księga gościSztruman

View
Festyn Kaszubskie Zielone Świątki

View
Zabudowania pofolwarczne

View
Zamurowane wejście do tunelu w zach.-płn ścianie piwnicy dawnego folwarku

View
Pozostałości po wykopaliskach

View

View
Leśniczówka Zbychowo
Kaszubskie Zielone Świątki
   Co roku w maju lub czerwcu Gmina Wejherowo organizuje Kaszubskie Zielone Świątki w Zbychowie. Podczas tego wydarzenia o charakterze kulturalno-religijnym po mszy polowej oraz po wspólnym biesiadowaniu, odbywa się kaszubski obrzęd palenia sztrumana. Słomiana kukła, która jest symbolem biedy, zostaje spalona i wrzucona do stawu co zwiastuje nadejście bogactwa i czasu, gdy rolnicy zbierają plony.
Obrzęd kultywowany w Zbychowie jest najstarszym i jedynym zjawiskiem etnograficznym tego typu zachowanym na Pomorzu.Podziemny tunel łączący dawny folwark
z jeziorem Wyspowo

   Według ustnych przekazów przed wiekami miano wybudować podziemny tunel ze zbychowskiego dworu do nieistniejącego dziś folwarku, położonego po drugiej stronie jeziora Wyspowo (ok. 2 km). Czy lochy podziemne, które według opowiadań wiejskich bajarzy miały przechodzić pod dnem jeziora istaniały naprawdę - trudno uwierzyć, ale dziś można przekonać się, że na odcinku od zbychowskiego folwarku do jeziora, w pewnych miejscach, a szczególnie na dróżkach i ścieżkach i miedzach uczęszczanych przez ludzi i ubitych przez pojazdy, słychać przy silniejszych uderzeniach o ziemię głuche, dudniące, zagadkowe odgłosy. Z jednej z piwnic zbychowskiego dworku rzeczywiście wychodzi w kierunku jeziora jakiś korytarz, który dawno zamurowano, ponieważ jego stan nie gwarantował bezpieczeństwa podziemnym wędrówkom. Po prostu groził zawaleniem. O istnieniu tego zagadkowego podziemnego przejścia zaświadcza również przekazywana z pokolenia na pokolenie, a dziś już prawie zapomniana legenda.

Stanowisko archeologiczne
   W latach 70-tych na terenie Zbychowa, w płn.-zach. części miejscowości odkryto wczesnośredniowieczne grodzisko. Badania archeologiczne dowiodły, iż jest to pozostałość po grodzie, osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) wzniesienia.
   Gród zbudowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego mieszkańcom i posiadanemu dobytkowi. Wykorzystywano naturalną budowę terenu (wzgórza, wąwozy, itp.) oraz wznoszono umocnienia - wały, fosy, palisady, częstokoły. Z czasem na terenie wokół grodu pojawiały się podgrodzia, które w procesie scalania się tych osad w większe skupiska, powoli przekształciły się w regularnie zabudowaną wieś.
   Grody z jednej strony spełniały funkcję sprawowania władzy księcia (króla) na posiadanym terytorium, a także często były to obronne grody graniczne.

Znaczenie miejscowości
   W średniowieczu Zbychowo w okolicach Wejherowa było jedną z największych wsi zaraz po Luzinie i Redzie.
   W XVI wieś odgrywała znaczną rolę ekonomiczną w byłym starostwie puckim. Wówczas w tej szlechceckiej wsi pracował jedyny w starostwie młyn prochowy. Uwarunkowane to było zapewne położeniem Zbychowa z dala od wszelkich szlaków komunikacyjnych. W tzw. Redzkim Rowie za Zbychówkiem stał tartak szlechecki, który z powodzeniem rywalizował z podobnym w Bolszewie i królewskim w Zagórzu. Ponad to w odległości 1 km od centrum wsi w kierunku płd. znajdowała się cegielnia.
   Poza uprawą ziemi i hodowlą zwierząt mieszkańcy Zbychowa trudnili się także zbieraniem runa leśnego, wytwarzaniem węgla drzewnego, smoły oraz miodu i wosku.

Nastarszy w Polsce modrzew europejski
   W okolicach Zbychowa znajduje się wiele pomników przyrody. Jednym z ciekawszych jest liczący sobie ponad 250 lat modrzew europejski. Najstarszy w Polsce okaz modrzewia europejskiego ma w obwodzie aż pięć metrów. Od kilku lat drzewo to nosi także tytuł najgrubszego modrzewia w Polsce - wygrana w konkursie na "Najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI w."
   Pomnik ten o nr 510 można zobaczyć na trasie Czarnego Szlaku Zagórskiej Strugi przy Leśniczówce Zbychowo.
Trasa: Rumia - Zbychowo - Wejherowo