Zbychowo
 Sołectwo Zbychowo 
84-206 Zbychowo, gm. Wejherowo, woj. pomorskie
 Zbychowo
Strona główna
Dane ogólne
Historia
Turystyka
Ciekawostki
Mapy
Galeria
Kultura
OSP Zbychowo
Informator
Aktualności

Księga gości
Księga gości


View
Grób skrzynkowy z popielnicami

View
Stara szarwarczna chata w Zbychówku
Widok od strony dzisiejszej ul. Kamiennej
Obraz olejny L. Bieszke


View
Fragment pruskiej mapy topograficznej z 1875 roku
Pradzieje
   Zbychowo to jedno ze starszych miejsc osadniczych w południowej części gminy Wejherowo. Świadectwem tego są wyorywane po dziś dzień z okolicznych pól groby skrzynkowe z zawartością mniejszych popielnic. Spośród znalezionych urn wyróżnić należy jedną, wykopaną w rejonie przysiółka Cegielni, zdobioną odciskami sznura, którą naukowcy zaliczyli do kultury rzucewskiej. Stąd wniosek, że już w III epoce neolitu tereny te były zamieszkałe przez tak zwanych sznurowców.
Pierwszy zapis
   Najstarsza pewna wiadomość o Zbychowie pochodzi z początków XIII wieku. Ówczesna wieś o nazwie Zbicowo łącznie ze wsią Luzino przypadły z nadania Zwinisławy, żony księcia gdańskiego i pomorskiego Mszczuja I, klasztorowi Norbertanek w Żukowie, bowiem tam znalazła się księżna po śmierci męża. Od 1245 roku Norbertanki Żukowskie pobierały dziesięcinę ze Zbychowa. W XV wieku wieś ta oderwała się od klasztoru żukowskiego.
Nazwa miejscowości
   Zgodnie z tradycją mocno podkreślaną przez zbychowian, założycielem wsi w miejsce dawnej bezimiennej osady smolarzy i bartników miał być rycerz o imieniu Zbich, czy Zbichów. Nazwa dzierżawcza wsi, jak twierdzą naukowcy, wywodzi się od słowiańskich hipokorystyków, konkretnie od imienia Zbych. Nazwa obawianej osady zmieniała się w ciągu wieków. Od 1245 roku zapisano ją jako Zbichovo, w 1249 roku Sbichono, w 1260 roku dano jej nazwę Sbichowo, zaś w 1282 roku Sbicuovo, a w 1289 roku wymieniono ją w dokumentach jako Sbichowa. Dopiero w 1526 roku pojawia sie dzisiejsza nazwa wsi. Prusacy używali nazwy Sbichau, a hitlerowcy Weihersfelde.